Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Fiksētās izmaksas

Izmaksas, kas attiecīgajā laika posmā un noteiktā darbības jomā nemainās, produkcijas apjomam palielinoties vai samazinoties. Tomēr produkcijas apjomam palielinoties pāri par noteikta intervāla robežām, šīs fiksētās izmaksas lēcienveidīgi pieaug un tad atkal zināmu laiku nereaģē uz produkcijas apjoma izmaiņām. Lielāko daļu fiksēto izmaksu veido vispārējās izmaksas, bet visas vispārējās izmaksas nav fiksētas. Fiksētās izmaksas nosacīti var sadalīt divās grupās: absolūti fiksētās izmaksas, kas nemaz nereaģē uz produkcijas apjoma izmaiņām un ir vienādas tad, ja vispār neko neražo vai ražošanas sasniegusi uzņēmuma ražošanas jaudas augšējo robežu; intervālfiksētās izmaksas, kas nemainās tikai kādas jaudas pakāpes robežās. Ja ražošanas jauda vai apjoms jāpalielina, lēcienveidā palielinās arī fiksētās izmaksas.