Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Pamatkapitāls

Kapitāls, kas nepieciešams uzņēmuma   darbības uzsākšanai un tā statūtos (līgumā) noteikto mērķu sasniegšanai.  Pamatkapitāls veido no ieguldījumiem, kurus var ekonomiski novērtēt. Saistības sniegt pakalpojumus vai veikt darbu nav uzskatāmas par ieguldījumu, tāpat par ieguldījumu nav uzskatāma paredzamā peļņa vai paredzamā darbība akciju sabiedrībā. Pamatkapitāls var veidot, ieguldot tajā: naudu (veidojot publiskās akciju sabiedrības pamatkapitālu publiskā emisijā, vērtspapīros var ieguldīt tikai naudu); ķermeniskas lietas; fondu biržā kotētus vērtspapīrus; intelektuālo īpašumu. Akciju sabiedrībā ieguldītās ķermeniskās lietas, intelektuālais īpašums un fondu biržā kotētie vērtspapīri kļūst par sabiedrības īpašumu.