Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Bankrots

Uzņēmuma maksātnespējas stāvokļa risinājums, kas izpaužas kā parādnieka likvidācija un kreditoru prasījumu apmierināšana no līdzekļiem, kuri iegūti likvidācijas procesā, likumā noteiktā kārtībā izsolē (ūtrupē) pārdodot parādnieka mantu.