Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Efektīvas klausīšanās principi

1992.gadā ASV mārketinga profesors Tomass Ingrems (Thomas N. Ingram) atzina efektīvu klausīšanos kā vienu no būtiskākajām prasmēm veiksmīgai pārdošanai. Savukārt neefektīva klausīšanās ir viens no galvenajiem neveiksmes cēloņiem. Viņš minēja sešus aspektus, kas pārdevējam palīdzēs efektīvāk ieklausīties cilvēkos pārdošanas tikšanās reizēs. Pārdevējam:

1. JĀPIEVĒRŠ UZMANĪBA

Jāklausās, lai izprastu, nevis tūlīt atbildētu, lai ļautu pircējam nodot vēstījumu pilnībā, bez pārtraukuma.

2. JĀIEVĒRO NEVERBĀLĀS ZĪMES

Jāvēro, vai pircēja ķermeņa valoda atbilst viņa sakāmajam.

3. JĀPĀRFRĀZĒ UN JĀATKĀRTO

Jāapstiprina, vai vēstījums saprasts pareizi, atkārtojot un pārfrāzējot pircēja vēstījumu.

4. NAV JĀIZVIRZA PIEŅĒMUMI

Jāprecizē pircēja vēstījums, uzdodot jautājumus.

5. JĀIEDROŠINA PIRCĒJS RUNĀT

Jāuztur informācijas plūsma, nodrošinot pozitīvu atgriezenisko saiti un virzot pircēju ar mērķtiecīgiem un saistītiem jautājumiem.

6. JĀVIZUALIZĒ

Jāmaksimizē uzmanība un sapratne, atainojot un vizualizējot pircēja vēstījumu.

PLUSI:

  • Modelis sniedz praktiskus ieteikumus klausīšanās prasmju uzlabošanai pārdošanas tikšanās reizēm, lai labāk izprastu pircēja vēlmes un vajadzības un palielinātu pārdošanas procesa efektivitāti.

MĪNUSI:

  • Efektīvu klausīšanās iemaņu attīstība ir mentāls process, kuram nepieciešami treniņi un prakse.