Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Mikroekonomika

Ekonomikas zinātnes nozare, kas pēta un izskaidro cēloņsakarības atsevišķu saimniecisko vienību (mājsaimniecību un uzņēmumu) un nozaru darbībā, situāciju konkrētajā tirgū un to, kāpēc mainās konkrētas preces cena.