Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Bezdarba līmenis

Rādītājs, kas parāda tautsaimniecībā neizmantoto un jau īstermiņā pieejamo cilvēkresursu īpatsvaru ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem attiecīgajā laika periodā.