Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Finanšu instrumenti

”Produkti”, kurus tirgo (veido, pērk un pārdod) finanšu tirgos: parāda vērtspapīri (vekseļi, valsts parādzīmes, obligācijas, ķīlu zīmes u.c.), kapitāla vērtspapīri (akcijas, ieguldījumu apliecības u.c.), valūtas un atvasinātie finanšu instrumenti (iespēju līgumi, termiņlīgumi u.c.), kā arī “produkti”, kas netiek tirgoti (noguldījumi, kredīti, daļas kapitālsabiedrībās, apdrošināšanas līgumi, pensiju fondu apliecības u.c.).