Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Apkopota trīs gadu tiesu prakse būvniecībā

Atpakaļ

Apkopota trīs gadu tiesu prakse būvniecībā

Rīga, 26.febr., NOZARE.LV. Izdevniecība SIA “Biznesa rokasgrāmata” sadarbībā ar zvērinātu advokātu Sandi Bērtaiti no advokātu biroja “Adversus” ir apkopojuši pēdējo trīs gadu tiesu praksi būvniecībā, kas pieejama internetā videosemināra formā, biznesa portālu “Nozare.lv” informēja izdevniecības biznesa attīstības vadītājs Jānis Stauga.

Neraugoties uz Latvijā pastāvošo būvniecības tiesisko regulēšanu vairāku gadu desmitu garumā, tajā joprojām ir būtiskas problēmas, kas nav pilnībā atrisinātas, skaidroja Stauga. Turklāt ļoti bieži būvniecības jomā valda sadrumstalotība un dažāda prakse katras pašvaldības būvvaldes ietvaros.

Tapušajā tiesu prakses apkopojumā videosemināra veidā Bērtaitis skaidro, kas jāzina par pēdējo gadu tiesu prakses specifiku būvniecībā, galvenokārt uzmanību vēršot uz Augstākās tiesas Senāta Administratīvā departamenta, kā arī Administratīvās apgabaltiesas un Satversmes tiesas pieņemtajiem nolēmumiem.

Tiesu prakses apkopojumā apskatīta strīdu risināšana administratīvajā procesā iestādē un tiesā, tostarp tādi jautājumi kā apstrīdēšanas tiesības, termiņš, apstrīdēšanas kārtība un citi, kā arī tuvāk aplūkoti atsevišķi būvniecības posmi – apbūves saskaņošana ar īpašnieku vai lietotāju, tehniskie noteikumi, patvaļīgas būvniecības seku novēršana un citi – aktuālās tiesu prakses kontekstā.

SIA “Biznesa rokasgrāmata” ir izdevniecība, kuras produkti – digitālas rokasgrāmatas un video semināri internetā – ļauj risināt biznesa, juridiskus un finansu dabas jautājumus, balstoties uz profesionāļu pieredzi. Izdevniecības produktu lasītāji ir vadoši darbinieki, uzņēmumu īpašnieki, kā arī juristi, grāmatveži, kurus interesē likumdošanas regulējums nozarē un uzņēmumu vadības prakse.

Ņemts no: http://nozare.lv/nozares/build/item/20130226153455021BDB656864FDF71D/