Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Aizdevuma līgums

Zināma daudzuma atvietojamu lietu (arī naudas, vērtspapīru) nodošana īpašumā, ar pienākumu atdot saņemto tādā pašā daudzumā un tādas pašas šķiras un labuma lietās.