Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Amortizācija (nolietojums)

Ilgtermiņa ieguldījumu (nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu) vērtības pakāpeniska iekļaušana (norakstīšana) izdevumos paredzētajā derīgās lietošanas laikā. Derīgās lietošanas laiku nolietojuma aprēķināšanai uzņēmuma saimnieciskās darbības vajadzībām nosaka uzņēmuma pārvaldes institūcijas (īpašnieks). Ar nodokli apliekamā ienākuma noteikšanai izdevumos iekļauj nolietojuma summu, kas aprēķināta, izmantojot likumā “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” noteiktās nolietojuma (amortizācijas) likmes.