Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Sistēmu dinamika

20.gadsimta 60.gados Masačusetas Tehnoloģiju Institūta izveidoja sistēmu dinamiku kā plašākas disciplīnas – sistēmu domāšanas – blakusvirzienu. Sistēmu domāšana noteica struktūras, uz kurām balstās sarežģītas problēmas, un ļāva indivīdiem apzināties mentālos modeļus, ko tie izmantoja, lai uztvertu realitāti.

Sistēmu dinamika simulēja objektu mijiedarbību dinamiskās sistēmās, lai izprastu, kā laika komplicētas sistēmas mainās laika gaitā. Tās modelēšanas tehnika balstījās uz diviem blokiem:

 • krājumi, par kuriem var domāt kā par vannu, kur sakrājas plūsma;
 • plūsma, par kuru var domāt kā par krānu, kas aizpilda, vai cauruli, kas iztukšo krājumus.

Biznesa kontekstā krājumi ir bilance, un krāns ir peļņas un zaudējumu aprēķins.Sistēmu dinamikai būtiskas ir atgriezeniskās saiknes cilpas, kas pieļauj arī nelineāru uzvedību.

Atgriezeniskā saite saistās ar faktoru A, kas ietekmē faktoru B, un faktoru B, kas ietekmē faktoru A ar cēloņseku ķēdes palīdzību. Sistēma kā veselums ir jāpēta, lai noteiktu izmaiņu ietekmi uz vienu mainīgo: ja A = B, tad A nozīmē B un B nozīmē A, tādējādi nav iespējams noteikt ietekmes iemeslus.

Sistēmu dinamiku iespējams izmantot kā modelēšanas tehniku, kā arī kā organizācijas attīstības metaforu. Kā tehnika tā modelē divus uzkrāšanās līmeņus: tirgu un organizāciju. Tā visbiežāk tiek izmantota tādās aktivitātēs kā:

 • tirgus uzvedība;
 • piegādes ķēdes optimizācija;
 • loģistika un materiālo prasību plānošana;
 • biznesa plānošana;
 • projekta plānošana.

Sistēmu dinamika kā metafora ietvēra domu, ka atgriezeniskā saite ārēju finanšu auditu, patērētāju aptauju un personiskā veikuma pārskatu veidā palīdz uzņēmumiem atbilstoši pielāgoties un uzlabot to veikumu.

PLUSI:

 • Tehnika izteikti uzsvēra visas sistēmas izpētes dinamiku, izprotot tās uzvedību. Tehnika bija daudz tālejošāka un aptverošāka nekā sistēmu domāšana, kuras vienīgais mērķis bija izprast sistēmas sastāvdaļas.
 • Cilvēka uztverei ir grūti izprast nelineārumu. Kompleksas uzvedības modelēšana ar datoriem labi atbilda dinamiskām sistēmām. Sistēmu dinamika nodrošināja sistēmu domāšanu ar metodoloģiju, kas bija pārbaudīta ar datoriem.

MĪNUSI:

 • Sistēmu dinamika tika atvasināta, balstoties uz elektrotehnoloģiju perspektīvu, kas iedalīja sistēmu apakškomponentos. Ir grūti noteikt noderīgu objektu un saistību kopumu, un šis process ir pakļauts kļūdām. Turklāt šī pieeja ir nepilnīga, ja veselums ir vairāk nekā tā sastāvdaļas.
 • Sistēmas apakškomponentu individuālo uzvedību aprakstīja to visiespējamākie (vidējie) mijiedarbības veidi. Šis pieņēmums samazināja veiksmes, trokšņa un nejaušības ietekmi kompleksā sistēmā.
 • Modelēšanas tehnika ir jāizmanto tikai kompleksās sistēmās, kuru rezultātiem ir liela ietekme. Problēmai ir jāattaisno laiku patērējošās modelēšanas aktivitātes. Bieži vien vienkāršāka modelēšanas tehnika sniedz pietiekami daudz ieskata, lai konstruktīvi risinātu problēmu.