Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Bezdarbnieki jeb darba meklētāji

Visas tās personas, kas vai nu ir, vai nav reģistrētas Nodarbinātības valsts aģentūrā, un attiecībā uz kurām vienlaicīgi attiecas
sekojoši trīs nosacījumi:

  • darba atrašanas gadījumā bija gatavas nekavējoties (tuvāko 2 nedēļu laikā) sākt strādāt. Ieskaita arī personas, kas darbu jau ir atradušas un uzsāks to 3 mēnešu laikā;
  • pārskata nedēļā nekur nestrādāja un nebija pagaidu prombūtnē no darba;
  • pēdējo 4 nedēļu laikā aktīvi meklēja darbu.