Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Nemateriālie ieguldījumi

Ilgtermiņa ieguldījumu daļa, kuriem nepiemīt fiziska vai materiāla forma, bet tie uzņēmumiem dod ienākumus vai rada apstākļus tā normālam darbam un ienākumu saņemšanai. Nemateriālos ieguldījumos ietilpst pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas, koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības, uzņēmuma nemateriālā vērtība, avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.