Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Maksātnespējas process

Process, kas risinās uzņēmumā no maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas dienas līdz dienai, kad tiesa pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu.