Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Darba devējs

Persona, kura veic uzņēmējdarbību, profesionālo praksi vai vada lauku saimniecību ar mērķi gūt ienākumus vai labumus, un turklāt nodarbina vienu vai vairākas personas par samaksu.