Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Ekonomikas modeļi

Vienkāršota ekonomiskās realitātes un ekonomikas likumsakarību atspoguļošana, izmantojot formulas, grafiskos attēlus, zīmējumus, shēmas, tabulas un diagrammas.