Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Bankas konts

Bankas uzskaites dokuments, kas paredzēts katram klientam, lai uzskaitītu viņa noguldīto līdzekļu kustību (līdzekļu iemaksu, noguldīšanu un izņemšanu), kā arī konstatētu līdzekļu atlikumu.