Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Darbības apjoms

Uzņēmuma darbības apjoms, ko mēra ar saražoto produkcijas vienības daudzumu, nostrādāto stundu skaitu vai pārdoto preču apjomu. Palielinoties darbības apjomam, pieaug mainīgās izmaksas. Darbības apjoma izmaiņas noteiktā diapazonā neietekmē fiksētās izmaksas.