Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Četri mārketinga miksa principi

1950.gadu sākumā Nīls Bordens (Neil Borden) mainīja mārketinga vadītāja amata definīciju, ieviešot “mārketinga miksa” jēdzienu – integrēto mārketinga “taktiku” kopumu, kas ļauj izvērtēt organizācijas mērķus un nodibināt ciešākas, vērtīgākas attiecības ar klientiem. 1950.gadu beigās Džeroms Makartijs (Jerome McCarthty) mārketinga miksa mainīgos sagrupēja četrās galvenajās kategorijās:

  1. produkts – izvēlēties materiālās un nemateriālās produkta vērtības;
  2. cena – noteikt atbilstošu produktu cenu struktūru;
  3. veicināšana – nodrošināt produkta pazīstamību lielākā auditorijā;
  4. vieta – padarīt produktu pieejamāku klientiem.

Ir svarīgi, ka šie 4 P (product, price, promotion, place) tiek regulāri pārskatīti, lai spētu izprast pārmaiņas klienta vajadzībās un ārējās ietekmēs. Arī mārketinga vadītājiem kontrolējamo mainīgo klāsts jāpielāgo jaunajiem apstākļiem. Veicināšanu un cenu var regulēt salīdzinoši īsā laika sprīdī atšķirībā no produkta un izplatīšanas kanāla (4. – vieta).

Lēmumi par mārketinga miksu atbalsta cits citu un uzlabo vispārējās produkta pozīcijas tirgū, ja tās ir konsekventas un vērstas uz ilgtermiņa darbību. Šo procesu raksturo tālāk aprakstītie kritēriji:

Miksa saskaņotība

Parāda, cik labi miksa komponenti sader kopā. Piemēram, dārgu luksusa preču tirdzniecība zemo cenu veikalos neveicina saskaņotību starp izplatīšanas kanālu un produkta piedāvājumu.

Miksa dinamika

Demonstrē, kā miksam jāpielāgojas mainīgajai biznesa videi, pārmaiņām organizācijas resursos un izmaiņām produkta dzīves ciklā.

PLUSI:

  • Savulaik modelis veicināja lielāku izpratni par mārketingu kā par uzņēmumiem svarīgu disciplīnu.
  • Modeļa vienkāršība veicināja ātrāku adaptēšanos. Tajā pat laikā tā saturs ir pietiekami plašs, lai koordinētu būtisku lēmumu pieņemšanu par produkta ieviešanu, pozicionēšanu un mijiedarbību ar mērķa tirgiem.
  • Modelis uzsvēra, ka svarīgi ir apvienot ilgtermiņa plānošanu ar īstermiņa plānošanu un kontroles ciklu nolūkā nepārtraukti ietekmēt tirgu.

MĪNUSI:

  • Modelis ir vairāk orientēts uz patērētāju tirgiem un fiziskiem labumiem un darbiem, nevis uz ražošanas produktiem un pakalpojumiem, kur nozīmīgāka ir mijiedarbība un attiecības.
  • Bordens iesāka savu mārketinga miksu ar 13 faktoriem. Makartijs šo skaitu samazināja līdz četrām pamatkategorijām. Pārējie palielināja pamatprincipu skaitu un mainīja to secību.