Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Ārvalstu ieguldījumi

Uzņēmējdarbības veikšanai Latvijā citā valstī nodalītie ārvalstu ieguldītāju ilgtermiņa ieguldījumi; ārvalstu ieguldītāju izdarītie finansu vai mantiskie ieguldījumi Latvijas Uzņēmumu reģistrā reģistrētajos uzņēmumos.