Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Darba ražīgums

Darba efektivitātes rādītājs — noteiktā periodā (gadā) saražotās produkcijas apjoms uz vienu valstī vai uzņēmumā nodarbināto. Darba ražīgumu ietekmē vairāki faktori, piemēram, cilvēkkapitāls (darbinieku darbspējas – fiziskās un garīgās dotības, veselība, kvalifikācija, pieredze, vecums, radoša attieksme pret darbu u. c.), ražošanā izmantotie resursi, to kvalitāte un tehnoloģiskais nodrošinājums.