Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Pieci produkta līmeņi

1960.gados ekonomists Filips Kotlers (Philip Kotler) mainīja priekšstatu par mārketingu. Viņš pierādīja, ka mārketings ir kas vairāk par vienkāršu tirgvedību, tādējādi mārketingam nodrošinot nevis uzņēmuma nodaļas specializācijas, bet gan atsevišķas plašas doktrīnas statusu. Saskaņā ar Kotlera definīciju “mārketings ir sociālais process, kurā indivīdi un grupas iegūst to, kas tām ir vajadzīgs, un vēlams, radot produktus un vērtības un mainot tās ar citiem”.

Kotlers uzskata, ka produkts ir kas vairāk nekā tikai fizisks objekts. Produkts ir viss, ko var piedāvāt tirgū aplūkošanai, iegādei vai lietošanai, tas ir jebkas, kas var apmierināt kādu vajadzību vai vēlmi. Tādējādi par produktu var uzskatīt gan fizisko labumu, gan pakalpojumu, veikalu, cilvēku, organizāciju, vietu vai pat ideju. Produkti ir līdzeklis, kā sasniegt mērķi, kur mērķis ir klienta vajadzību vai vēlmju apmierināšana.

Kotlers izšķir trīs komponentus:

  • vajadzība – neizpildītās pamatprasības;
  • vēlme – specifiska prasība pēc produkta vai pakalpojuma, kas atbilst konkrētai vajadzībai;
  • pieprasījums – vēlmju kopums, kā arī vēlēšanās un iespējas apmaksāt šo apmaiņu.

Klienti produktu izvēlēsies, balstoties uz savu tā vērtības izpratni. Apmierinātība ir pakāpe, kādā produkta faktiskā lietošana atbilst sagaidāmai vērtībai pirkuma brīdī. Klients ir apmierināts tikai tad, ja faktiskā vērtība ir vienāda vai lielāka par gaidāmo.

Kotlers noteica piecus produkta līmeņus:

1. Galvenais ieguvums
Pamata vajadzība vai vēlme, ko patērētājs apmierina, lietojot produktu vai pakalpojumu.

2. Vispārējais produkts
Produkta versija, kas ietver tikai tos atribūtus un raksturojumus, kas ir absolūti nepieciešami tā funkcionēšanai.

3. Uztveramais produkts
Atribūtu un raksturojumu klāsts, ko pircēji parasti sagaida un ir ar mieru iegūt, iegādājoties produktu.

4. Plašāks produkts
Papildu īpašību, ieguvumu, atribūtu vai radniecīgu pakalpojumu iekļaušana, kas kalpo produkta diferenciācijai no konkurentiem.

5. Potenciālais produkts
Uzlabojumi, attīstība un izmaiņas, ko produkts varētu piedzīvot nākotnē.

Kotlers norādīja, ka sīvāka konkurence vērojama plašākā produkta līmenī nekā pamata produkta līmenī. Levits: “Jauna konkurence nav starp produktiem, ko uzņēmumi ražo rūpnīcās, bet gan starp to, ko viņi pievieno rūpnīcās izgatavotajam: iepakojums, pakalpojumi, reklāma, klientu apkalpošana, finansējums, piegādes nosacījumi, noliktavas un citas lietas, ko novērtē cilvēki.”

Kotlera modelis ir rīks, kas ļauj izvērtēt, kā organizācija un tās klienti uzlūko savstarpējās attiecības un kādi aspekti veido vērtības.

PLUSI:

  • Modeļa pamatā ir apmaiņa starp organizāciju un klientu, tādēļ modeli var izmantot gan komerciālā, gan nekomerciālā vidē.