Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Emisija

Naudas un vērtspapīru laišana apgrozībā. Naudu emitē (laiž apgrozībā) centrālā banka.