Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Ekonomiskās aktivitātes līmenis

Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes rādītājs, kuru izsaka kā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvaru (procentos) darbspējas vecuma iedzīvotāju kopskaitā.