Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

X un Y teorija

Amerikāņu psihologs Duglass Makgregors (Douglas McGregor) pētīja līderības stilus. Makgregors uzskatīja, ka vadītāji balstās uz savu personisko viedokli par to, kā strādā darbinieki. Viņš iedalīja vadītājus divās grupās, balstoties uz Maslova vajadzību hierarhiju. Viņš saistīja X teorijas vadītājus ar zemākām vajadzībām hierarhijā un Y teorijas vadītājus – ar augstākām vajadzībām.

X teorija pieņem, ka cilvēki pēc dabas ir slinki, neuzņemas atbildību, nespēj pašdisciplinēties un vēlas tikai drošību. Cilvēki ir jākontrolē un ir jādraud, lai tie strādātu. Autoritārais līderības stils ir vienīgais efektīvais.

Y teorijas vadītāji uzskata, ka cilvēkiem patīk darbs, viņi pēc savas būtības ir motivēti, paškontrolēti un vēlas uzņemties atbildību. Ar darbiniekiem iespējams konsultēties, jo cilvēki ir emocionāli nobrieduši, pozitīvi motivēti strādāt un redz savu vietu vadības hierarhijā. Vadītāji atklās, ka līdzdalības pieeja problēmu risināšanā un lēmumu pieņemšanā veicina daudz labākus rezultātus nekā autoritāras pavēles no augšas.

Makgregors uzskatīja, ka šīs divas teorijas ir atšķirīgas. Y teoriju ir grūti īstenot lielas masveida ražošanas darbā, bet to iespējams izmantot, vadot profesionāļus. Viņš uzskatīja, ka vadība šīs teorijas var izmantot vai nu darbinieku motivēšanai lielākajā daļā gadījumu, bet labāki rezultāti tiktu iegūti, izmantojot Y teoriju, nevis X teoriju, jo X teorija saistās ar augstāka līmeņa vajadzībām.

Tomēr Y teorijas līdzdalības līderība ne vienmēr ir labākais līderības stils. Citi autori tālāk ir izmantojuši Makgregora darbu, lai aicinātu būt konsekventiem pret efektīvu līderības stilu – tādu, kas ir atkarīgs no vadītāja sniegtās priekšrocības, pagātnes pieredzes, iekšējiem motīviem, organizācijas konteksta, vides kā veseluma, kā arī konkrētā darba. X teorijas vadītājs pazīst tikai autokrātisko veidu, bet Y teorijas vadītājs var izvēlēties un būt autoritārs, tēvišķs, konsultējošs vai līdzi strādājošs.

Makgregora teorijas ir lietderīgas analizējot, kā arī izvēloties atbilstošo veidu.