Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Darba ņēmējs

Persona, kura veic kādu darbu (ieskaitot darbu ģimenes lauku saimniecībā vai ģimenes uzņēmumā/privātpraksē), no kura persona vai viņa ģimene gūst ienākumus, peļņu (samaksu naudā, atlīdzību precēs vai pakalpojumos).