Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Bruto peļņa

Peļņa, ko aprēķina no neto apgrozījuma, atskaitot ražošanas izmaksas. Peļņas vai zaudējumu aprēķina starprezultāts, ko iegūst kā starpību starp posteņos “Neto apgrozījums” un “Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas” uzrādītajām summām.