Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Diferenciālās izmaksas

Dažādiem darbībās variantiem atbilstošas atšķirīgas izmaksu summas, kas kalkulētas lēmumu pieņemšanas procesā.