Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Biznesa plāns

Biznesa plāns ir dokuments, kurā atspoguļo uzņēmējdarbības plāno noteiktam laika posmam. Biznesa plānam jāatspoguļo pašreizējā situācija un nākotnes perspe

ktīvas. Biznesa plāna izklāsta secība var būt dažāda, tomēr tam jāatspoguļo šādām galvenajā sadaļas:

 1. Uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese, telefons, fakss, e-pasts; dibināšanas gads, reģistrācijas numurs, bankas rekvizīti; plānotā uzņēmējdarbības vieta;
 2. Idejas/produkta apraksts
 3. Komanda
 4. Tirgus analīze
  • Tirgus apraksts
  • Konkurentu analīze
  • Klientu analīze
  • Piegādātāju analīze
 5. Uzņēmuma darbības apraksts
  • Produktu ražošana/pakalpojumu sniegšana
  • Pārdošanas un izplatīšanas plāns
 6. Ieviešanas un nākotnes plāni
 7. Finanšu prognozes
  • Nepieciešamais finansējums
  • Finanšu prognozes
 8. Pielikums: Finanšu prognozes
 9. Pielikums: Papildinformācija