Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Atlikusī bilances vērtība

Lielums, ko iegūst, no aktīva sākotnējās vērtības atskaitot nolietojumu (amortizāciju).