Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Pievienotās vērtības nodoklis

Nodoklis, ar kuru apliek jaunradīto vērtību. PVN ir netiešais nodoklis, ko iekļauj preces vai pakalpojuma cenā, un šo nodokli, nopērkot preci, samaksā pircējs. PVN iekasē un budžetā iemaksā uzņēmumi.