Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Akcija

Vērtspapīrs, kas apstiprina akcionāra līdzdalību akciju sabiedrības pamatkapitālā un dod viņam tiesības piedalīties sabiedrības pārvaldē un saņemt akciju sabiedrības peļņas daļu – dividendi. Izšķir parastās akcijas, priekšrocību akcijas, vārda akcijas un uzrādītāja akcijas, personāla akcijas. Pēc balsstiesībām akcijas iedala šādi: akcijas, kuras dod tikai vienu balsi katra; akcijas, kuras dod vairākas balsis katra, akcijas bez balsstiesībām.