Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Finanšu grāmatvedība

Uzņēmuma grāmatvedības sastāvdaļa. Tā dod pilnīgu priekšstatu par uzņēmuma kapitālu, īpašumiem, par uzņēmuma maksātspēju, uzņēmuma finansiālās darbības rezultātiem. Finanšu grāmatvedība nodrošina precīzas informācijas apkopošanu nodokļu aprēķināšanai un sniedz datus, kas iekļaujami uzņēmuma pārskatos. Finanšu grāmatvedība nosaka valsts normatīvieaktiun grāmatvedības standarti. Tās dati nav komercnoslēpums. Finanšu grāmatvedība lietotāji ir uzņēmuma īpašnieki, valsts statistikas un ieņēmumu dienesti, kredītiestādes, biržas, citi uzņēmumi un visa sabiedrība kopumā.