Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Finansu grāmatvedības standarts

Dokuments, kas nosaka finansu pārskatu sagatavošanas pamatprincipus, apsvērumus, struktūru un minimālās prasības to saturam.