Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Atmaksāšanās periods

Laikposms gados līdz tam brīdim, kad kapitāla ieguldījuma izmaksas ir pilnībā segtas ar peļņu (neto naudas ieņēmumiem), kas gūta ar šiem ieguldījumiem.