Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Apgrozāmie līdzekļi

Uzņēmuma līdzekļi (krājumi, debitoru parādi, īstermiņa investīcijas un naudas līdzekļi), kurus paredzēts pārvērst naudā, pārdot vai izlietot tuvāko 12 mēnešu laikā vai uzņēmuma pārskata gadā, ja tas ir ilgāks par vienu gadu (piemēram, celtniecības uzņēmumiem). Materiālie apgrozāmie līdzekļi pilnībā tiek patērēti katrā kapitāla riņķojumā (ražošanas vai apgrozības ciklā) un uzreiz tiek norakstīti izmaksās. Apgrozāmo līdzekļu atlikumi tiek uzrādīti bilances aktīva  iedaļā “Apgrozāmie līdzekļi”.