Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Materiālu izmaksas

Ekonomiskas rādītājs, kas ir pamatmateriālu, palīgmateriālu un ražošanas nodrošināšanas materiālu izmaksu summa. Pamatmateriāli izmaksu uzskaitē ir jāuztver kā daudzumos, tā arī naudas novērtējumā, un to patēriņš veido svarīgāko tiešo izmaksu posteni. Palīgmateriālu un ražošanas nodrošināšanas materiālu patēriņu parasti parāda tikai naudas novērtējumā, turklāt tos visbiežāk iekļauj izgatavošanas vispārējās izmaksās.