Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Makroekonomika

Ekonomikas zinātnes nozare, kas pēta un izskaidro cēloņsakarības tautsaimniecības līmenī, parāda, kā funkcionē tautsaimniecība kopumā: kāds ir ražošanas apjoms, vidējais cenu līmenis, nodarbinātība un iedzīvotāju ienākumi.