Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Faktisko un gaidāmo rezultātu analīze

Kontrolinga metode, kas pamatojas uz sākotnējo mērķu vai faktisko rezultātu salīdzinājumu ar gaidāmajiem nākamajiem rezultātiem. Operatīvajā kontrolingā, salīdzinot plāna un faktiskos rādītājus, noskaidro faktorus, kas ierobežo finansu rezultātus. Peļņas regulēšana balstās uz pagātnes laikposmu aprēķinu datiem. Stratēģiskajā kontrolingā mēģina izdibināt kāda varētu būt stratēģijas alternatīvu ietekme uz gaidāmo attīstību. Faktisko un gaidāmo rezultātu analīze var palīdzēt uzņēmuma vadībai laikus atteikties no neizdevīgiem projektiem, kā arī savlaicīgi novērst nevēlamas attīstības tendences.