Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Rentabilitāte

Uzņēmuma saimnieciskās darbības un kapitāla izmantošanas efektivitātes rādītājs. Ļauj salīdzināt dažāda lieluma uzņēmumu darbības efektivitāti (rezultativitāti). Izmanto dažādas rentabilitātes (komerciālo jeb bruto, aktīvu, pašu kapitāla rentabilitāti u.c.).