Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Cenu indekss

Rādītājs, kurš attēlo konkrēta preču “groza” (“grozs” – speciāli atlasīts, nemainīgs preču un pakalpojumu saraksts) cenu līmeņa pārmaiņas noteiktā laika posmā. Atkarībā no izveidotā groza ir, piemēram, patēriņa preču cenu indekss, ražotāju cenu indekss rūpniecībā, eksporta un importa vienības vērtības indekss u.c. Patēriņa preču cenu indeksa (PCI) gada pārmaiņas izmanto par inflācijas mēru.