Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Kalendārā plānošana

Plānošanas metode, kuras pamatā ir ražošanas procesu vai atsevišķu darbu kompleksa modelēšana laikā. Ar kalendārās plānošanas metodēm tiek izstrādāti ražošanas procesu (darbu kompleksu) veikšanas kalendārie grafiki (darbu saraksti), ņemot vērā plānojamo procesu izpildīšanas tehnoloģiskos un organizatoriskos nosacījumus, dažādu resursu izlietojuma ierobežojumus un noteiktus tehniski ekonomiskos kritērijus (darbu izpildīšanas laiku, resursu izlietošanas intensitāti, ražošanas ritmiskumu u.c.).