Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

ICKR atgriezeniskās saites cikls

Vienkāršais pārdošanas cikls ietver šādus piecus posmus:

  1. vadības kvalifikācija;
  2. mārketinga izlūkošana;
  3. piedāvājuma attīstība;
  4. darījumu veikšana;
  5. pārdošanas atgriezeniskā saite.

Piektā posma rezultātam jābūt saistītam ar trešo posmu, kurā tiek izstrādāti jaunie piedāvājumi, izlaižot laikietilpīgākos pirmos divus posmus – kvalifikāciju (1) un izlūkošanu (2). Empīriskie pētījumi apliecina, ka klienta noturēšana ir spēcīgs uzņēmuma peļņu veicinošs instruments. Labu attiecību nodibināšana starp pircēju un pārdevēju nebūt nav viegls uzdevums. Pārdevējam jāielūkojas klienta vajadzībās, jo uzticība starp abām pusēm pieaug līdz ar katru nākamo darījumu. Efektīva atgriezeniskā saite ir būtisks instruments, ar ko pārdevējs var palielināt pircēja uzticības līmeni. Efektīva atgriezeniskā saite ietver četrus elementus: Pārdevējs:

1. mijiedarbojas (INTERACT) – cenšas pēc iespējas vairāk kontaktēties ar esošajiem pircējiem nolūkā attīstīt efektīvu dialogu;

2. iesaistās (CONNECT) – uztur kontaktus ar visām personām, kas ietekmē lēmumus par pirkuma veikšanu organizācijā, un koordinē mijiedarbību starp pircējiem un pārdevējiem nolūkā apliecināt konsekvenci attiecībās;

3. zina (KNOW) – koordinē un analizē informāciju par pirkšanas un pārdošanas uzņēmumu locekļu mijiedarbību. Šai aktivitātei jābūt vērstai uz ielūkošanos mainīgajos apstākļos, vajadzībās un pircēju gaidās;

4. saprotas (RELATE) – izmanto gūto izpratni un atziņas, lai kaut ko mainītu, veidojot labākas attiecības ar pircēju.

PLUSI:

  • Tik standartizēts atgriezeniskās saites process kā ICKR ļauj šo pārdošanas cikla posmu padarīt iespējami efektīvāku uzņēmuma pusē.
  • Standarta atgriezeniskās saites process veido pamatu pārdošanas procesa automatizācijai.

MĪNUSI:

  • Atgriezenisko saiti nodrošinošo aktivitāšu rezultāti jāpēta ar virkni dažādu indikatoru. Šādu indikatoru kopuma attīstīšana nebūt nav vienkāršs darbs.