Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Ražošanas resursi

Viss, ko var izmantot preču un pakalpojumu ražošanai. Ekonomikā visus ražošanas resursus iedala četrās grupās: zeme, kapitāls, darbs un uzņēmējdarbība.