Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Biznesa un investīciju projekta plāns

Atpakaļ
Cena:
63,89 EUR

Digitālā rokasgrāmata internetā un tai pievienotie dokumentu paraugi Microsoft® Excel, Word un Power Point formātā palīdzēs jums sagatavot pārliecinošu biznesa un investīciju plānu. Pārliecinoša plāna sagatavošana ir vienlīdz liels izaicinājums gan uzņēmējiem, gan vadītājiem, jo, neatkarīgi no tā, vai mērķis ir jauna projekta izveide par sava uzņēmuma līdzekļiem, vai arī finansējuma saņemšana, biznesa projekta plānam ir jāsniedz informācija lēmumpieņēmējiem tā, lai tie būtu gatavi “atdarīt maku”.

Digitāla rokasgrāmata ar dokumentu paraugiem „Biznesa un investīciju projekta plāns” ir praktiski izmantojama gan jaunpienācējiem biznesā, gan biznesā pieredzējušiem, jo parāda, kā izveidot plānu noteiktam lasītāju lokam un kā sasniegt izvirzītos mērķus.

Plāna sastādīšanā var izmantot dažādas pieejas. Ir iespēja izmantot jau gatavus, kaut kur nokopētus biznesa projektu plānus (visbiežāk – nozarei atbilstošus vai vienkārši dizainiski pievilcīgus), mēģinot tos pielāgot situācijai (līdzīgi kā pielāgot kaut kur iegūtu profesionāli sagatavotu līgumu). Protams, jūs varat piemērot jau sastādītu plānu, kur ir tikai jānomaina nosaukumi, tālruņa numuri utt. Tomēr lietpratēju viedoklis šajā jautājumā ir kritisks: sveša biznesa plāna piemērošana ir līdzīga medicīnas analīžu rezultātu pirkšanai, nevis nodošanai, kad ir jānoskaidro veselības stāvoklis.

Biznesa plāna veidošanā ieteicams izvairīties no kopēšanas, neskatoties uz to, ka „aizlienētu” tekstu izmantošanā mēdz būt pozitīvs rezultāts, jo labi nokopēts plāns var palīdzēt organizēt savas domas un spert pirmo soli ideju trūkuma gadījumā, tāpat labi nokopēts plāns dod priekšstatu par standarta biznesa plāna struktūru.

Kaut gan, protams, iepriekš minētie argumenti var atvieglot biznesa plāna sastādīšanu, tie nevar pilnā mērā aizvietot šo procesu, piemēram, finanšu atskaišu aprēķinus.

Tāpēc rokasgrāmata ir veidota kā instrukciju kopums un ceļvedis, kurā apkopota pieredze un metodes, kas jau pārbaudītas savu autoru praksē, dodot izvērstu struktūru un norādes saturiski un vizuāli profesionāla plāna veidošanai.

Digitāla rokasgrāmata internetā un tai pievienotie dokumentu paraugi parādīs kā:

 • veidot ieņēmumu un izmaksu pieņēmumus;
 • veidot finanšu prognozes, veikt naudas plūsmas plānošanu un pārvaldīt budžetu;
 • izvērtēt biznesu un veikt ieguldījumu atdeves novērtēšanu;
 • to visu apkopot pārliecinošā biznesa plānā;
 • izmantot biznesa plānu efektīvai un veiksmīgai biznesa pārvaldībai.

Digitālā rokasgrāmata lasītājiem palīdzēs pārliecināties, vai biznesa ideja ir pietiekami spēcīga, lai to uzsāktu īstenot vai ar tās palīdzību iedotu „jaunu elpu” uzņēmumam.

Rokasgrāmatas pamatizdevuma autori ir konsultāciju uzņēmuma BR MANAGEMENT un riska kapitāla uzņēmuma ANTIGRAVITY VENTURES speciālisti.

Pievienotie dokumentu paraugi:

 • Finanšu modelis:
 • Bilance;
 • Bilances prognozes;
 • Ieņēmumi no pārdošanas apgrozījuma;
 • Prognozes un pieņēmumi;
 • Ražošanas, administratīvās un vispārējās izmaksas;
 • Naudas plūsma;
 • Pamatlīdzekļi;
 • Pārdošanas izmaksas;
 • Peļņas vai zaudējumu aprēķins;
 • Biznesa projekta plāna struktūra;
 • Biznesa projekta prezentācijas struktūra;
 • Investīciju līguma paraugs