Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Cesija un pārjaunojums

Atpakaļ
Cena: 53,89 EUR

Zvērināti advokāti Anita Tamberga un Māris Liguts no Zvērinātu advokātu biroja „Tamberga & Partneri” skaidro cesijas un pārjaunojuma darījumu un attiecīgo līgumu specifiku. Arvien vairāk fiziskas un juridiskas personas saskaras ar parādu un neizpildītu saistību pastāvēšanu. Šādā situācijā kreditoriem ir iespēja uzsākt parādu piedziņu, piedāvājot arī parādniekiem labprātīgi izpildīt saistības vai arī uzsākt parādu piedziņu piespiedu ceļā, tas ir, tiesāšanās procesu, kas nereti ilgst gadiem un ir dārgi.
Veids kā piedzīt parādus atkarīgs no pušu noslēgtā darījuma vai līguma, kā arī no vienošanās par parāda saistību izpildi, termiņiem un saistību nodrošinājuma veidiem. Parādu piedziņa var notikt realizējot ķīlu, hipotēku (ja līgumi par to ir noslēgti un attiecīgi šīs tiesības nostiprinātas), vai vēršoties ar prasību tiesā/šķīrējtiesā vai citādi - atkarībā no darījuma būtības. Taču pastāv arī citi risinājumi, un tie ir – tā saucamā, parādu pārvede vai nodošana ar cesijas vai pārjaunojuma palīdzību. Tas ir veids kā tiesiski var nodrošināt prasījuma tiesību pārvedi vai nodošanu no vienas personas (kreditora) uz otru personu (jauno kreditoru). Par to sīkāk tiek runāts seminārā „Cesija un pārjaunojums”.