Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Naudas plūsmas vadība

Atpakaļ
Cena:
63,89 EUR

Digitāla rokasgrāmata internetā un tai pievienotie dokumentu paraugi Microsoft® Excel formātā veltīta vienai no būtiskākajām uzņēmuma vadības problēmām - naudas plūsmas vadības metodēm. 

Saskaņā ar daudzu ekspertu viedokli, naudas plūsmas vadība ir viena no būtiskākajām vadības kompetencēm jaunos uzņēmumos, kā arī uzņēmumos, kuri atrodas savas attīstības noslēguma posmā.  

Liela daļa uzņēmumu īpašnieku, sākot darbību, raizējas par trim lietām: 

  • vai klienti pirks to, ko uzņēmums spēj piedāvāt esošās kvalitātes līmenī; 
  • kāds būs klientu skaits; 
  • vai produkts un klientu skaits nodrošina pietiekamus ieņēmumus, lai uzņēmums izdzīvotu.

Prakse rāda, ka mazo uzņēmumu piedāvāto produktu kvalitāte reti tiek apšaubīta. Šo uzņēmumu darbība tiek koncentrēta pamata kompetences virzienā (vai tie būtu profesionāli pakalpojumi, tirdzniecība, vai pārtikas produktu ražošana u.c.), un tas nošķir mazo uzņēmumu no lielākiem spēlētājiem. Tāpēc nereti „nelielie” var būt pat labāki nekā „lielie”.

Tomēr nespēja „savilkt galus” kritiskos momentos ir tas, kas visbiežāk noved mazākus uzņēmumus līdz maksātnespējas problēmām.

Tieši uzmanības nepievēršana naudas plūsmas jautājumiem var novest līdz situācijai, kad klienti pērk (un pasūtījumi ir pieņemti), bet uzņēmumam ir nepieciešama darbības pārtraukšana, jo pieprasījumu nevar apmierināt.

Šāds scenārijs visbiežāk piemeklē uzņēmumus divos gadījumos:

  • biznesa uzsākšanas stadijā, kad uzņēmumi nepietiekami novērtē pārdošanas cikla ilgumu un apmaksas termiņus;
  • iedzīvojot negaidītas ekonomikas svārstības, kad mazie uzņēmumi ir pakļauti pēkšņam pieprasījuma samazinājumam un/vai apmaksas termiņu vienpusējai pagarināšanai. (Lielajiem uzņēmumiem nav nekas neierasts izlemt, ka 30 dienu apmaksas termiņa vietā tie maksās piegādātājiem (visbiežāk – mazajiem uzņēmumiem) 45, 60 vai pat 90 dienu laikā.)

Lai pārdzīvotu šos momentus, ir nepieciešama disciplinēta pieeja naudas plūsmas vadībai. Tas savukārt rada nepieciešamību pieņemt saprātīgus lēmumus uz pareizi izprastu uzņēmuma finanšu datu pamata.

Naudas plūsmas analīze sākas ar uzņēmuma pamatīgas visaptverošas naudas plūsmas perspektīvas un prognozēto naudas vajadzību noteikšanu. Tas prasa reālistisku izpratni par to, kāda ir situācija ar kredīta un debeta parādiem un kāda ir ierastā klientu maksāšanas prakse.

Pieejamās naudas pašreizējais stāvoklis ir jāsalīdzina ar naudas vajadzībām nākotnē. Tā būs investīciju funkcija, kas būs jāizveido, lai uzturētu uzņēmuma darbību, kā arī esošo un nākamo darījumu plūsmu. Tā ir analīze, kas ļauj uzņēmumiem savlaicīgi paredzēt potenciālo naudas trūkumu un nodrošināt laiku darbībai, kas nepieciešama problēmu risināšanai.

Šī darbība var izpausties kā papildu kredīta meklēšana vai nosacījumu mainīšana, piemēram, neapmaksāto darījumu apmaksas dienu skaita samazināšana (DSO), lielākas priekšapmaksas prasīšana esošajiem klientiem utt. Var arī palēnināt samaksas grafikus, piemēram, vienojoties ar piegādātājiem par apmaksas termiņu pagarināšanu.

Naudas plūsmas un klientu maksāšanas paradumu analīze var palīdzēt labāk novērtēt, kuri ir labākie klienti. Iespējams, ka labākajiem klientiem nav jābūt tiem, kuri maksā visvairāk.

Lai vadītu naudas plūsmu, ir jāpārzina šādi naudas avoti:

  • debitoru parādi – kāds ir termiņš un kad tas tiek apmaksāts? Vai apmaksas termiņu pagarināšana ir apspriežama;
  • kreditoru parādi – kāds ir termiņš un kad rēķini ir jāapmaksā? Vai apmaksas kavējuma termiņi ir apspriežami;
  • naudas iekasēšanas politika – kāds ir klientam ērtākais norēķināšanas veids;
  • kredītnoteikumi – cik liels kredīts ir pieejams? Cik daudz tas tiek izmantots? Vai ir pieejamas labākās procentu likmes.

Dažādiem uzņēmumiem būs dažādi jautājumi, kas ir jāpārzina. Piemēram, uzņēmumiem, kuru bizness prasa lielus krājumus, ir jāpievērš liela uzmanība noliktavu un produktu glabāšanas izmaksām un to ietekmei uz bilanci un naudas vajadzībām. Savukārt profesionālus pakalpojumus sniedzošiem uzņēmumiem un konsultantiem ir jāaprēķina, kā iekasēt naudu par savu darba laiku, optimizējot savas apmaksājamās stundas.

Katram uzņēmumam būs atšķirīga perspektīva ar naudas plūsmu saistītu jautājumu risināšanā. Atbildes uz šiem neskaidrajiem jautājumiem atradīsit digitālajā rokasgrāmatā „Naudas plūsmas vadība”. Grāmatas pamatizdevuma autori ir konsultāciju uzņēmuma BR MANAGEMENT speciālisti ar apjomīgu pieredzi biznesa vadības jomā un piedāvā risinājumus dažādu nozaru uzņēmumiem stratēģijas attīstības un ieviešanas jomā.