Mēs piedāvājam 

 

Sadarbības partneri 

             
 

Budžetēšana

Atpakaļ
Cena:
63,89 EUR

Digitāla rokasgrāmata internetā un tai pievienotie dokumentu paraugi Microsoft® Excel formātā palīdzēs vadītājam un grāmatvedim budžetēt un sakārtot finanses. Ikviens vadītājs un grāmatvedis, veicot savus darba pienākumus, ir saskāries ar budžetu un finanšu pārskatu (bilances, peļņas un zaudējumu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, finanšu koeficientu utt.) veidošanu un analīzi, bet salīdzinoši mazāk profesionāļu ir pievērsušies finanšu modeļa izveidei no pamatiem līdz beigām, kas ir digitālās rokasgrāmatas „Budžetēšanas” uzmanības centrā. 

Saturs

Dokumentu piemērs

Rokasgrāmatas satura piemērs

Budžeti un finanšu modeļi izmēra organizācijas pagātnes, tagadnes un nākotnes darbību un paredzamos rezultātus, un bez šādiem „mērījumiem” ir grūti vadīt organizāciju. Digitālā rokasgrāmata „Budžetēšana” palīdzēs atvieglot organizācijas budžetu un finanšu modeļu veidošanu, izmantojot Microsoft Excel, lai skaitļotu, analizētu un prezentētu organizācijas darbības datus.

„Budžetēšana” nav nedz grāmatvedības vai finanšu rokasgrāmata. Tās autori to veidojuši kā noderīgu instrumentu kopu, lai paveiktu sarežģītu uzdevumu – izveidotu budžetu un finanšu modeļus praktiski lietojamu dokumentu veidā.

Strādājot ar šo rokasgrāmatu, lasītāji iegūs praktiskas iemaņas operatīvo un finanšu budžetu veidošanā,  izmantojot Microsoft Excel iespējas.

Digitālā rokasgrāmata „Budžetēšana” ir domāta Jums, ja: 

  • jūsu darba pienākumos ietilpst organizācijas (vai atsevišķas tās nodaļas) darbības analīze, kontrole un finanšu atskaišu sagatavošana;
  • jūs uzsākat savu biznesa darbību un jums ir jāveido sava uzņēmuma budžets;
  • jūs mācieties vadības, MBA vai citā ar uzņēmējdarbību saistītā studiju programmā un Jūs apgūstat organizāciju operatīvo un finanšu vadību. 

Rokasgrāmata „Budžetēšana” ir praktisks ceļvedis, kas palīdzēs jums uzsākt veidot finanšu modeli salīdzinoši īsā laikā. Turklāt rokasgrāmatā izmantotie piemēri ir pieejami Microsoft Excel darba lapu formā, kuras var nokopēt, izdrukāt un pārsūtīt. Rokasgrāmatas pamatizdevuma autori ir grāmatvedības un konsultāciju uzņēmuma ATF speciālisti ar ievērojumu pieredzi vadības un finanšu grāmatvedībā privātās un valsts iestādēs.

Galvenie pievienotie dokumentu paraugi:

OPERATĪVAIS BUDŽETS:
Ieņēmumu budžets
Pārdošanas apjoms un ieņēmumu budžets
Pārdošanas ieņēmumu budžets vienībās un cena
Pārdošanas struktūras budžets
Naudas ieņēmumu budžets no klientiem
Debitoru parādu budžets
Pārdoto produktu pašizmaksas budžets
Krājumu un iepirkumu budžets
Krājumu budžets
Iepirkumu budžets
Izmaksu un iepirkumu budžets
Kreditoru parādu budžets
Operatīvo izmaksu budžets
Personāla budžets
Personāla izmaksu budžets

FINANŠU BUDŽETS:
Kapitāla budžets
Naudas līdzekļu budžets
Prognozētā grāmatvedības bilance